Meno: Heslo:

Oddelenie cirkevnej a chrámovej hudbyV školskom roku 2001/2002, na podnet kňazov Námestovskej farnosti – Róberta Tokára a Blažeja Dibdiaka, tiež vďaka otvorenosti riaditeľky Umeleckej školy Violy Trabalíkovej, vzniklo nové oddelenie – oddelenie cirkevnej a chrámovej hudby.


obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   


Jeho cieľom je vychovávať organistov, ktorí sú schopní hrať pri liturgických sláveniach a tiež skladby závažnej organovej literatúry.
Priestory vyučovania sú zriadené v Katolíckom dome. Nástroj zakúpila Námestovská farnosť s pomocou niektorých okolitých farností a niekoľkých dobrodincov, ktorí túto myšlienku podporili. Vyučujúcou v tomto odbore je Júlia Habovštiaková a od roku 2007 aj bývalý absolvent tejto školy Miroslav Bohucký.
Žiaci, okrem hry na organe študujú liturgiku, ktorú občas prednášajú tiež kňazi z okolia, hudobnú náuku, liturgický spev, dirigovanie a tiež hru na klavíri. Zúčastňujú sa na rôznych kurzoch z oblasti liturgiky a spevu, na prednáškach z organológie, na rôznych organových konferenciách, exkurziách a tiež sa zúčastňujú na organových súťažiach. Žiaci navštevujú koncerty, kde získavajú nové skúsenosti, inšpiráciu a motiváciu k svojej hre. Stretávajú sa s rôznymi interpretmi a umelcami.

c
obrazok    obrazok    obrazok   

Sami uskutočňujú koncerty v okolitých mestách a dedinách, napríklad v Hruštíne, Kline, Oravskej Polhore, Tvrdošíne, Bobrove a v mnohých iných farnostiach. Množstvo koncertov sa uskutočnilo pod názvom: „Koncert mladých umelcov“ .
Žiaci však nielen hrajú, cvičia, ale aj oddychujú a relaxujú na spoločných výletoch- kde sa navzájom spoznávajú, čerpajú sily k svojej tvorivej činnosti, posilňujú vzájomné= vzťahy a rozvíjajú spoluprácu organistov v okolitých farnostiach.
Významnou udalosťou v histórii školy, je organová súťaž, ktorá sa 1x uskutočnila v roku 2004 len medzi žiakmi Námestovskej ZUŠ. Dnes v spolupráci s farským úradom a mestom, pokračuje táto súťaž v celoslovenskom rozsahu.

obrazok    obrazok    obrazok   


Zúčastňujú sa jej organisti z Nitry, Púchova, Levoče, Piešťan a mnohých iných miest. Žiaci tak majú možnosť spoznať rôznych interpetov a viac vniknúť do oblasti organovej hudby i cez odbornú komisiu, ktorá na výsledky prísne dohliada.
Prvé absolventky tohto oddelenia ukončili štúdium v roku 2003. Každý absolvent končí štúdium záverečnou skúškou z hry na organ, , liturgiky, hudobnej náuky a hraním a spievaním na absolventskej svätej omši, pri ktorej im je udelený certifikát k vykonávaniu tejto liturgickej služby. Súčasťou ukončenia štúdia je absolventský koncert a záverečné posedenie s rodičmi žiakov.
Oddelenie cirkevnej a chrámovej hudby od svojho vzniku vychovalo vyše 20 absolventov. Takmer všetci pôsobia ako aktívny organisti pri bohoslužbách v chrámoch v Námestove a v celom okolí. Sú veľkým prínosom pre pozdvihnutie liturgickej hudby na Hornej Orave. Našou snahou je aby dobrých organistov vyrástlo čo najviac.