Meno: Heslo:

Štúdium cirkevnej a chrámovej hudby na našej škole

Štúdium cirkevnej a chrámovej hudby má dve časti. Prvá časť obsahuje primárne vzdelanie, ktoré trvá 4 roky a žiak sa pripravuje na štúdium cirkevnej a chrámovej hudby hrou na klavíri a štúdiom hudobnej náuky.
Potom nasleduje sekundárne štúdium, ktoré trvá 4 roky a žiak sa venuje hlavne hre na organ.
Popritom navštevuje ešte niekoľko predmetov:

*Liturgika*
*Liturgický spev*
*Základy dirigovania*
*Hra na klavíri*
*Hudobná náuka*
*Hra na organe*

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok

V druhom stupni štúdia žiak pokračuje - v hre na organe 2 roky a navštevuje ďalšie predmety:
*Hra na organe*

*Organológia*
*Harmónia, kompozícia*
*Improvizácia*
*Prax duchovných piesní*
*Liturgika*

Študenti ukončia štúdium cirkevnej a chrámovej hudby
*absolventskou skúškou z hry na organe pred odbornou komisiou *
*ústnou skúškou z liturgiky *
*liturgicou praxou - hra na svätej omši *
*absolventským koncertom.*
obrazok    obrazok    obrazok    obrazok