Meno: Heslo:

Júlia Habovštiaková

pochádza z Tvrdošína, kde už od svojích trinástich rokov pôsobí ako organistka v kostole Najsvätejšej Trojice. V roku 1996 absolvovala hru na klavír na Konzervatóriu v Žiline u prof. Marty Filovej. Na pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku študovala hudobnú výchovu - náboženskú výchovu a zároveň cirkevnú hudbu na Konzervatóriu v Žiline, kde pokračovala v hre na organ pod vedením Mgr. Mariána Mušku. V roku 1998 sa zúčastnila Súťaže študentov slovenských konzervatórií v Košiciach. V štúdiu v hre na organ pokračovala na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde jej pedagógmi boli: Doc. Anna Zúriková – Predmerská, prof. Ivan Sokol, Mgr. Zuzana Záhradníková, Mgr.art. Mário Sedlár a štúdium ukončila u Mgr. art. Stanislava Šurina. Počas štúdiá na vysokej škole sa zúčastnila organových kurzov u prof. Johanna Trummera v Gratzi. Naďalej sa venuje cirkevnej hudbe v Tvrdošíne, kde pôsobí ako organistka a Námestove, kde vyučuje na ZUŠ hru na klavíri a organe.

obrazok    obrazok   


Miroslav Bohucký

Miroslav Bohucký pochádza z Babína. Na našej umeleckej škole študoval cirkevnú a chrámovú hudbu a hru na klavíri, ktorú úspešne absolvoval. V roku 2007 ukončil štúdium cirkevnej a chrámovej hudby na Konzervatóriu v Žiline. V roku 2010 získal titul Bc na Katolíckej Univerzite v Ružomberku, kde študoval cirkevnú a chrámovú hudbu. Zúčastnil sa majstrovského organového kurzu v Kežmarku, ktorý viedol J. Tůma a tiež interpretačného kurzu v hre na organe, ktorý viedol Dalibor Miklavčič. V súčasnosti študuje na Katolíckej Univerzite v Ružomberku a zároveň vyučuje na ZUŠ v Námestove hru na klavíri a organe. Popritom pôsobí ako organista a dirigent speváckych zborov v Babíne. V súčasnosti zastáva funkciu zástupcu našej školy.

obrazok    obrazok