Meno: Heslo:

Súťaž „Mladých organistov“

Súťaž „Mladých organistov“ organizujeme v spolupráci s mestským a farským úradom v Námestove. Je určená len pre žiakov základných umeleckých škôl.
obrazok
Súťaží sa vždy vo viacerých kategóriách, ktoré vytvorí odborná komisia po diskusii s vyučujúcimi. Skúšajúcu komisiu tvoria traja členovia – pozvaní odborníci z Konzervatórií.

obrazok
Súťažná prehliadka prebieha dva dni - prvý deň je určený na registráciu nástroja, keďže každý organ je iný a organisti si naň musia zvyknúť a vyskúšať všetky jeho možnosti i obmedzenia... Druhý deň - prebieha samotná súťaž. V tomto nám vychádza v ústrety farnosť Námestovo a vytvára skutočne dobré podmienky pre súťažiacich, začo sme veľmi vďační!

V programe súťaže je:
1. povinná skladba - určuje predseda komisie

2. J. S. Bach - Prelúdium a fúga, výber zo zbierky Osem malých prelúdií a fúg BWV 553-560; alebo BWV 531, 535, 533, 539, 549... alebo podobné skladby iných barokových skladateľov

3. ľubovolná skladba - polyfónna, alebo z obdobia romantizmu, klasicizmu, 20.stor... max. do 7 min

Každý súťažiaci odchádza odmenený nielen hmotnou cenou, ale aj novými skúsenosťami, zážitkami a novým poznaním...
Sme radi, že sa mladí organisti môžu stretávať pri takýchto príležitostiach, vzájomne sa spoznávať, motivovať a rásť v tejto krásnej a náročnej službe – službe organistu. Ďakujeme všetkým, ktorí nás a našu súťaž podporujú, či už finančne, duchovne, alebo svojou účasťou... ĎAKUJEME!!!


obrazok

Pozvánka na organovú súťaž 2024
-pdf
Prihláška na organovú súťaž 2024
-pdf
Johann Philip Kirnberger: Wer nur den lieben Gott lässt walten1
-pdf
Johann Philip Kirnberger: Wer nur den lieben Gott lässt walten2
-pdf


Mladí organisti, tešíme sa na vás!