Meno: Heslo:
Z výrokov a odpovedí žiakov :o)


Učiteľ:
- Ako hráme notu, nad ktorou je bodka?
Žiak:
- Strakato.

Učiteľ:
- Zahráme si stupnicu A dur.
Žiak:
- Harmonickú, či melodickú?

Učiteľ:
- Zahráme si pesničku.
Žiačka:
- Joj! Čo som to šťukla?!?

Učiteľ:
- Nájdi mi na klavíri "c1"
Žiak:
- "c1"?? ... neexistuje.

Učiteľ:
- Čo znamená štvrťová pomlčka?
Žiak:
- ...prestávka!