Meno: Heslo:

Velehrad

Naše prázdniny pokračovali od 18. augusta do 22. augusta duchovnou obnovou na Velehrade. Kňaz jezuita Vladislav Tomeček sa prihováral nielen organistom, ale aj spevákom, kantorom i laikom. Bol to úžasne múdry človek, ktorý vedel nadchnúť poslucháčov nielen darom reči a humorom, ale aj trpezlivým znášaním bolesti... Hovorieval:

"Bolesť je len nato, aby doplnila nedostatok tvojej lásky..."


obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok