Meno: Heslo:

Koncert učiteľov

2. apríla 2005 o 21:37 hod, nás opustil milovaný pápež Ján Pavol II.

obrazok   


"Tak ako dokázal Ján Pavol II. spojiť milióny ľudí sveta, skúsme aj my spojiť svoje myšlienky a cez tóny hudby, vyšlime do nebies prosby za neho..."

A tak dlho pripravovaný Koncert učiteľov, bol 3. apríla 2005, venovaný práve tejto osobnosti - zosnulému pápežovi Jánovi Pavlovi II. Koncert bol popretkávaný myšlienkami sv. otca a tóny hudby nás všetkých zjednotili v jednu smútiacu a zároveň nádejou ovplývajúcu rodinu.

"Život je zverený človeku ako pokla, ktorý nesmie premárniť, ale má ho ako talent zúročiť..."

Koncert sa stretol s dobrým ohlasom a tak sme ho zopakovali neskôr aj v Oravskom Veselom, kde sa konal 17. apríla 2005 s hojnou účasťou poslucháčov.


obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok