Meno: Heslo:

6. ročník súťaže mladých organistov v Námestove

V dňoch 8. až 9. júna 2009, v Kostole sv. Šimona a Júdu, prebiehala celoslovenská súťažná prehliadka mladých organistov. Zúčastnili sa jej žiaci základných umeleckých škôl z Popradu, Nitry, Levoče, Rožňavy, Prievidze, Banskej Štiavnice a samozrejme z Námestova. Súťažiacich bolo spolu 16. Povinné skladby boli dve: J. S. Bach: Jesus Christus, unser heiland (BWV 626, Orgelbuchlein) a J. S. Bach: Herr Christ, der einige Gottes Sohn, oder: Herr Gott, nun Sei gepreiset (BWV 601, Orgelbuchlein) Predseda komisie Mgr. art. Peter Sochuľák spolu s Mgr. Mariánom Muškom, Mgr. Andrejom Škuláňom a Mgr. Miroslavom Kopnickým, dohliadali na hladký priebeh súťaže, po ktorej žiakov nielen odmenili, ale aj povzbudili a dobrými radami pomohli k zdokonaľovaniu sa v hre na organ.

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok