Meno: Heslo:

7. ročník súťaže Mladých organistov v Námestove

V dňoch 7. až 8. júna 2010, v Kostole sv. Šimona a Júdu v Námestove, prebiehala už po siedmy krát, celoslovenská súťažná prehliadka Mladých organistov. Zúčastnili sa jej žiaci základných umeleckých škôl z Popradu, Nitry, Levoče, Prievidze, Púchova, Humenného, Prešova a Námestova. Súťažiacich bolo spolu 15. Povinná skladba na tento ročník bola od D. Buxtehude: Herr Jesu Christ, ich weiss gar wohl (BuxWV 193)

Členovia komisie: Mgr. art. Peter Sochuľák, Mgr. Marián Muška a Mgr. Andrej Škuláň sa aj po tento krát podujali na ťažkú úlohu - ohodnotiť výkony žiakov, oceniť, povzbudiť - čo sa im aj podarilo. Nikto neodišiel domov bez ceny a diplomu. Blahoželáme všetkým!

Súťaž bola výnimočná aj v tom, že svoje umenie predviedol aj predseda komisie: Mgr. art. Peter Sochuľák, ktorý v predvečer súťaže zakoncertoval a svojím umením povzbudil a inšpiroval mladé talenty...

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok