Meno: Heslo:

Koncert učiteľov

2. apríla 2005 o 21:37 hod, nás opustil milovaný pápež Ján Pavol II. Po šiestich rokoch sme si mohli opäť pripomenúť túto veľkú osobnosť a zamyslieť sa nad jeho poslaním a odkazm, ktoý nám svojím životom zanechal. Koncert 3. apríla 2011 v Kostole sv. Šimona a Júdu v Námestove, ktorý si pripravili učitelia našej školy umocňoval myšlienku na tohto človeka i prostredníctvom prezentácií, ktoré sa tiahli počas celého vystúpenia. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli polu s nami zaspomínať a tak trocha si vybaviť protekciu už u blahoslaveného služobníka Jána Pavla II.

"To, čo dáme Bohu, nie je nikdy stratené pre človeka." (J.Pavol II, 1984)


obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok