Meno: Heslo:

Turíčny koncert v Oravskej Polhore

V nedeľu 27. mája 2012 sme uskutočnili Turíčny koncert v Oravskej Polhore, ked vystúpili žiaci najmä z tejto dediny, aby sa tak podelili o dary Ducha, ktoré sú rozličné, tak ako sú rozličné hudobné nástroje... Poslucháči si mohli vypočuť akordeón, pozaunu, husle, klavír, organ a tiež rôzne hudobné zoskupenia - duo, trio, kvarteto... Počas koncertu nás sprievodné slovo viedlo k zamysleniu sa nad veľkým sviatkom Turíc, ktoré umocňovala tiež projekcia. Ďakujeme pánu farárovi s pánom kaplánom, že nám sprostredkovali tento koncert po ňom pripravili pre nás hostinu. Nech v nás Duch Svätý zapáli srdcia ohňom lásky, aby sme boli jej nositeľmi...