Meno: Heslo:

9. ročník súťaže mladých organistov v Námestove

V dňoch 11 a 12 júna 2012, prebiehal už 9. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky "Mladých organistov". Súťaž sa konala v Kostole sv. Šimona a Júdu v Námestove, kde prvý deň mali možnosť žiaci oboznámiť sa s nástrojom, urobiť si registráciu skladieb a druhý deň prebiehala samotná súťaž. Zúčastnili sa jej žiaci základných umeleckých škôl z Nitry, Levoče, Prievidze, Banskej Bystrice, Považskej Bystrice, Žiliny, Bytče, Kežmarku, Humenného a tiež z Námestova. Súťažiacich bolo spolu 15. Povinnou skladbou tohto ročníka bol chorál od G. Bohma:Christe, der du bist Tag und Licht

Predseda komisie Mgr. art. Peter Sochuľák spolu s Mgr. Mariánom Muškom a Mgr. art. Blažejom Holubčíkom hodnotili výkony súťažiacich a povzbudili mladých organistov k tvorivej práci pri hre na organe. V diskusii vytvorili priestor na otázky mladých organistov a vzácnymi radami inšpirovali k precíznej hre. Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sa táto súťaž mohla uskotočniť - farskému úradu v Námestove, primátorovi mesta Námestovo, sponzorom a všetkým, ktorí pomohli pri organizácii tohto podujatia. Soli Deo Gloria!