Meno: Heslo:

10. ročník súťaže mladých organistov v Námestove

Už po 10. krát sa stretávame v Námestove na súťaži MLADÝCH ORGANISTOV, ojedinelom podujatí na Slovensku, na ktorej sa stretávajú mladí organisti zo Základných umeleckých škôl z celého Slovenska. Tento rok to boli žiaci z Levoče, Prievidze, Žiliny, Banskej Štiavnice, Nitry, Banskej Bystrice, zo Svitu a samozrejme z Námestova. Z našej školy sa zapojili do tohto podujatia piati žiaci z triedy uč. Habovštiakovej a jedna z triedy uč. Bohuckého, čomu sa veľmi tešíme!

Tento ročník začal v pondelok 10. júna organovým koncertom Denisy Kabáčovej, študentky VŠMU v Bratislave a Petra Sochuľáka, pedagóga na Konzervatóriu v Banskej Bystrici. Po skončení koncertu mali súťažiaci so svojími pedagógmi prehliadku nového organu v Trstenej, mechanického nástroja z dielne Tyrolovcov.

Samotná súťažná prehliadka prebiehala v utorok 11. júna vo farskom kostole sv. Šimona a Júdu v Námestove. Súťažilo sa v troch kategóriách. Interpretáciu a odbornú umeleckú stránku prednesu, či techniky hrania, registrácie... sledovala a hodnotila trojčlenná komisia: Mgr.art. Peter Sochuľák, pedagóg na Konzervatóriu v Banskej Bystrici, Mgr. Marián Muška, pedagóg na Konzervatóriu v Žiline a Mgr. art. Blažej Holubčík, pedagóg na súkromnej umeleckej škole v Námestove. Podľa počtu bodov sa aj viacerí žiaci umiestnili na prvom, či druhom mieste... resp. v zlatom, alebo v striebornom pásme. Najvyšší počet bodov získala žiačka z Nitry Miškolciová Bibiana. Srdečne blahoželáme! Ostatné výsledky súťaže pozri v priečinku: "výsledky": http://www.organ.zusno.sk/index.php?p=vysledky

Toto podujatie je pre mnohých mladých organistov, ale aj pre pedagógov motiváciu a inšpiráciou k tvorivej práci, výmenou nových skúseností a sme radi, že tento desiaty ročník prebiehal v priateľskej atmosfére, s milými prekvapeniami - ako bola aj torta k tomuto výročiu... Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili a podporujú, ktorí k nám radi prichádzajú... Veríme, že tento 10. ročník nebol posledným, ale práve naopak - naštartovaním pre mnohé ďalšie...

Organistom prajeme veľa chuti do hrania a radosť zo služby, ktorú vykonávajú!