Meno: Heslo:

11. ročník súťaže Mladých organistov v Námestove

V dňoch 9. a 10. júna 2014, prebiehal už 11. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky "Mladých organistov". Súťaž sa konala v Kostole sv. Šimona a Júdu v Námestove, kde prvý deň mali možnosť žiaci oboznámiť sa s nástrojom, urobiť si registráciu skladieb a druhý deň prebiehala samotná súťaž. Zúčastnili sa jej žiaci základných umeleckých škôl z Nitry, Banskej Štiavnice, Žiliny, Humenného, Ostravy a tiež z Námestova. Súťažiacich bolo deväť. Povinnou skladbou tohto ročníka bola jedna z fúg od slovenského skladateľa J.P. Roškovského, zo zbierky: "Ite missa est".

V rámci súťaže sa uskutočnil aj veľmi pekný koncert študentov Konzervatória z Banskej Bystrice, ktorí predviedli svoje výkony na vysokej úrovni v hre nielen na organ, ale sj husle, saxofón, spev, akordeón a klavír. Ďakujeme interpretom za nádherný umelecký zážitok!

Predseda komisie Mgr. art. Peter Sochuľák spolu s Mgr. Mariánom Muškom a Mgr. art. Blažejom Holubčíkom hodnotili výkony súťažiacich a povzbudili mladých organistov k tvorivej práci pri hre na organe. Výsledky súťaže možno nájsť v sekcii "Súťaž mladých organistov - výsledky". Po vyhodnotení súťaže sa konal krátky seminár pri organe v kostole, kde sa žiaci a učitelia venovali problematike interpretácie barokovej hudby.

Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sa táto súťaž mohla uskotočniť - farskému úradu v Námestove, primátorovi mesta Námestovo, sponzorom a všetkým, ktorí pomohli pri organizácii tohto podujatia. Soli Deo Gloria!