Meno: Heslo:

Organový koncert v Trstenej

V nedeľu Božieho milosrdenstva, 27. apríla, sme na pozvanie františkánov a ich organistu, koncertovali vo františkánskom kostolíku v Trstenej, na organe z dielne Tyrolovcov. Koncert bol zvlášť venovaný novým dvom svätcom, ktorý práve v tento deň, boli pápežom Františkom vyhlásení za svätých a to Ján Pavol II a Ján XXIII. Zazneli skladby rôznych skladateľov, ako: J. S. Bach, H. Purcel, J. Clarke, J.P. Roškovský, G. F. Händel a iných. Na organe hrali naši žiaci: Matej Habovštiak, Gabriel Kurtulík, Lukáš Taraj, Mária Tyrolová, Lucia Paľová, Alica Lofajová a Viktória Medvecká. Počas organovej hudby zaznievali myšlienky sv. otcov a medzi nimi aj: "Činnosť pre Pána nikdy nesmie viesť k tomu, aby sme zabúdali na toho, ktorý je Pánom činnosti."