Meno: Heslo:

12. ročník súťaže Mladých organistov v Námestove

V dňoch 8. a 9. júna 2015, prebiehal už 12. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky "Mladých organistov". Súťaž sa konala v Kostole sv. Šimona a Júdu v Námestove, kde prvý deň mali možnosť žiaci oboznámiť sa s nástrojom, urobiť si registráciu skladieb a druhý deň prebiehala samotná súťaž. Zúčastnili sa jej žiaci základných umeleckých škôl z Nitry, Banskej Štiavnice, Humenného, Dolného Kubína, Levoče, zo Smižian a privítali sme aj hosťa z Ostravy, ktorý sa po súťažnej prehliadke predstavil s koncertným repertoárom. Súťažiacich bolo desať. Povinnou skladbou tohto ročníka bol výber z dvoch chorálových predohier J.Pachelbela.

Predseda komisie Mgr. art. Peter Sochuľák spolu s Mgr. Mariánom Muškom a Mgr. art. Blažejom Holubčíkom hodnotili výkony súťažiacich a povzbudili mladých organistov k tvorivej práci pri hre na organe. Veľmi si vážime a ďakujeme za každú prejavnú priazeň a podporu tejto súťaže všetkým dobrodincom a tiež p. primátorovi Námestova Ing. Jánovi Kaderovi, ktorý nielen cenami, ale aj svojou prítomnosťou vždy poteší a povzbudí mladé talenty. Tiež patrí veľká vďaka farskému úradu v Námestove, že môžeme využívať priestory pastoračného centra a tiež hudobný nástroj, teda organ na tento účel. Ďakujeme všetkým účastníkom súťaže, pedagógom za ich prínos a umelecké výkony. Soli Deo Gloria!