Meno: Heslo:

Chrámový koncert ku cti sv.Cecílie

Svätá Cecília, vznešená Ty Panna!
Pre naše spevy si láskavá ochrana;
Prihovor sa za nás, veľmi Ťa prosíme,
Majestát Božský nech chválu našu prijme.
Ku cti sv. Cecílie, patrónky hudobníkov sme hrali v nedeľu 26. novembra 2017 vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne. Spolu s našími organistami: Anett Žuffovou, Katarínou Vajduliakovou a Jánom Števuliakom, vystúpili mnohí žiaci zo ZUŠ v Tvrdošíne a tiež hosť koncertu - huslistka Anežka Kurajdová, ktorá študuje na ZUŠ I.Ballu v Dolnom Kubíne. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli pookriať cez tóny hudby a presvedčiť sa, že sa oplatí venovať umeniu, ktoré povzbáša ducha. Nech sa naším mladým umelcom na tejto ceste darí!