Meno: Heslo:

Misijný koncert

V nedeľu 22. otkóbra 2017 sme uskutočnili v Tvrdošíne v evanjelickej modlitebni Misijný koncert, ktorý bol spojený so zbierkou pre chudobných. Okrem našich organistov: Anett Žuffovej, Kataríny Vajduliakovej, Janka Števuliaka, Pavla Zaťku, koncert spestrili pozvaní hostia: huslitska Anežka Kurajdová a flautistka Katarína Káziková. Svojou hrou na organe tiež prispela i tunajšia ev. farárka Janka Pabáková. Sme radi a vďační, že žiaci neváhali vložiť svoj čas a obetu, svoje schopnosti do tohto diela a tak napomohli k radosti mnohým ľuďom. Vďaka všetkým, ktorí prišli a túto myšlienku podporili a svojou štedrosťou spôsobili mnohým ľuďom veľkú pomoc.

„V poslednej hodine sa nás nebudú pýtať, akí sme boli slávni, koľko diplomatov sme hostili, koľkých prezidentov či kráľov sme postretali. Bude sa rátať, čo sme dali, a nie, čo sme dostali.“ (Matka Tereza)