Meno: Heslo:

Chrámový koncert mladých umelcov

Chrámový koncert, konaný 3. júna 2018 v Kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne, uzatvoril cyklus komorných koncertov, ktoré sa počas tohto školského roka konali v Evanjelickej modlitebni, kde mladý umelci ponúkli každý druhý mesiac nový bohatý program. Pestrosť hudby umocnili rôzne hudobné zoskupenia a nástroje ako organ, husle, flauta, akordeón, spev, klavír... Mnohokrát bol koncert spojený s myšlienkou pomoci druhým a tak často poputoval dobrovoľný príspevok tým, ktorí to potrebujú: či už sú to sociálne slabé rodiny, na Misie, alebo oprava chrámu... Ďakujeme všetkým účinkujúcim žiakom, učiteľom, ktorí ich pripravovali, školám: ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove, ZUŠ v Tvrdošíne, ZUŠ Ivana Ballu v Dolnom Kubíne, v Trstenej a tiež z súkromným školám. Osobitná vďaka patrí ev.farárke Janke Pabákovej za možnosť využívať ich priestory a novozakúpený organ, všetkým poslucháčom a priaznivcom, ktorí navštevovali tieto koncerty a boli tak podporou a povzbudením pre mladé talenty.

Je krásne keď umelci vedia svoj talent ponúknuť iným, keď sa hudbou dokážu dotknúť srdca, aby chválilo Boha... Ďakujem všetkým, ktorý sa o to počas koncertu snažili: Anett Žuffová, Katarína Vajduliaková, Anežka Kurajdová, Janka Pabáková, Martina Vranová, Ján Števuliak, Andrej Vajduliak, Mário Kurajda a Katarína Káziková.