Meno: Heslo:

Celoslovenská súťažná prehliadka MLADÝCH ORGANISTOV

Pätnásť rokov v živote človeka predstavuje významný medzník, ktorý je určitým prekročením hranice medzi detstvom a dospelosťou. Nemenej dôležitým medzníkom je pätnástka v existencii akéhokoľvek podujatia. Svedčí o jeho životaschopnosti, o zanietenosti účastníkov i tých, ktorí ho každoročne pripravujú. Som veľmi rada, že k takýmto podujatiam sa radí i naša súťažná prehliadka MLADÝCH ORGANISTOV a už po pätnástky krát ponúka možnosť vzácnych stretnutí s odborníkmi organovej hudby, pedagógov, interpretov, študentov aj poslucháčov. Veľmi ma teší, keď bývalý súťažiaci sa tu vracajú už ako pedagógovia so svojimi žiakmi. Nesmierne si vážim všetkých, ktorí toto podujatie podporujú a zúčastňujú sa ho ako stály poslucháči.

V tomto roku sme mali 16 súťažiacich zo ZUŠ v Prievidzi, Poprade, Nitre, Levoči, Rajci, Liptovskom Mikuláši, Ružomberku a samozrejme Námestova. Som presvedčená, že vďaka Božiemu požehnaniu a pomoci toto podujatie prežilo už pekných 15 rokov. Práve organová hudba je neodmysliteľnou súčasťou oslavy Pána Boha. Ak je aj táto súťaž inšpiráciu k hre na tomto nástroji a povzbudením k rastu, aby hudba v našich chrámoch bola naozaj pekná a kvalitná, veľmi sa tomu teším. Veď kto zažil atmosféru chrámu naplneného hudbou, toho srdce len ťažko zostane nepohnuté a jeho myseľ priam stúpa od každodenných problémov vyššie k Bohu, nášmu konečnému cieľu. Nech teda napĺňane chrámy kvalitnou hudbou na Jeho oslavu...