Meno: Heslo:

Školská súťaž Mladých virtuózov

19. apríla 2018 sme usporiadali 2. ročník školskej súťaže Mladých virtuózov, na ktorej sa zúčastnilo 15 žiakov našej školy. Pred odbornou komisiou si mohli vyskúšať svoje zručnosti a umelecké schopnosti a tí najlepší si odniesli aj vecné ceny. Možnosť hrať pred spolužiakmi a pedagógmi vedie žiakov k väčšej zodpovendosti za hru a je tiež inešpiráciou k ďalšej tvorivej práci. Blahoželáme všetkým výhercom, ich pedagógom ako aj všetkým zúčastneným!