Meno: Heslo:


Adventný koncert

Na tretiu adventnú nedeľu 15. decembra 2019, ktorej sa hovorí aj nedeľa radosti, sme usporiadali adventný koncert v modlitebni u evanjelikoch. Účinkovali naši žiaci a tiež pozvaní žiaci z iných škôl. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, aby sa tak uprostred predvianočného zhonu zastavili a pookriali pri hudbe a slove spolu s nami.