Meno: Heslo:


Hodiny liturgiky

Naše hodiny liturgiky spestril svojou účasťou prof. František Trstenský, ktorý nás povzbudil a obohatil o nové poznatky z oblasti liturgie. Na svätej omši každý z nás niečo zahral a spoločne sme obohatili svätú omšu naším spevom. Sme radi a vďační, že môžeme takto slúžiť, našou hrou a spevom.