Meno: Heslo:

Súťažná prehliadka MLADÝCH ORGANISTOV

V dňoch 10. až 11. júna 2019 prebiehal v Námevstovskom chráme už XVI. ročník súťažnej prehliadky MLADÝCH ORGANISTOV. Tento krát sa jej zúčastnilo trinásť súťažiacich zo základných umeleckých škôl v Ružomberku, Poprade, Prievidzi, Banskej Bystrici, Dolnom Kubíne, Nitre, Humennom... a samozrejme nechýbali žiaci aj našej školy. Povinnou skladbou bol chorál od G.P. Telemanna: Her Christ, der einig Gottes Sohn. Do súťažného programu zapájame i piesne z Jednotného katolíckeho spevníka, keďže mnohí títo organisti hrávajú práve na liturgii a tiež piesne z Evanjelickej partitúry, čo je pre nás tiež obohatením, keďže pri každej piesni môžeme počuť vlastnú improvizáciu. Ďakujeme všetkým, ktorí k nám chodia radi, všetkým, ktorí nás podporujú a tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia.