Meno: Heslo:


Triedne prehrávky

Dňa 17. decembra 2019 sme vyhrávali na našich triednych prehrávkach, ktoré zvykneme preto volať aj vyhrávky. Hoci máme malú triedu, všetci sme sa pomestili a pred Vianocami radostnú atmosféru vytvorili, nakoniec aj koledu zanôtili.