Meno: Heslo:

Chrmov koncert ku cti svtej Ceclie v Tvrdone

V nedelu 20. novembra 2022 sme v spoluprci so Zkladnou umeleckou kolou v Tvrdone, zorganizovali chrmov koncert ucitelov a iakov, ktor sa niesol v duchu vdaky a radosti za dar hudby, ktorej patrnkou je svt Ceclia. Prve ona svojm ivotom vyspievala Pnu Bohu t najkrajiu piesen. Nech aj nm pomha pri vytvran harmnie a lbozvucnch tnov nielen z naich nstrojov, ale predovetkm z nach srdc. Svt Ceclia, patrnka hudobnkov, oroduj za ns!