Meno: Heslo:

Organov koncert v Ninej

10. novembra 2022 o 17:00 sme v koncertnej sle ZU V. Habovtiaka v Ninej uskutocnili organov koncert venovan vrociu narodenia organistu a pedagga Vendelna Habovtiaka, ktorho meno nesie Zkladn umeleck kola v Ninej. Na koncerte sa predstavili nae iacky: Nina Sulov, Zuzana Pakosov, Aneta Vesel, Albeta Pilarckov, Veronika Vrobelov a Timea Malatinkov. Spolucinkoval Slcikov komorn orchester ZU V. Habovtiaka a organista Milan Hornk. Odzneli diela J. S. Bacha, D. Wierczeyka, G. F. Haendla, E. H. Griega, J. Krebsa, W. A. Mozarta a i.