Meno: Heslo:

17. rocnk Stanej prehliadky MLADCH ORGANISTOV

24.jna 2022 sme usporiadali 17. rocnk stanej prehliadky MLADCH ORGANISTOV, ktor kvli pandemickej situcii prebiehala online a tie kvli renovcii organu v rm.kat kostole v Nmestove. Staiaci nm posielali vide s nacvicenm programom, ktor potom hodnotila trojclenn komisia. Tejto online stae sa zcastnilo 11 iakov zo zkladnch umeleckch kl v Poprade, Dolnom Kubne, Pchove, Banskej Bystrici, Preove a 5 organistiek z naej koly. Dakujeme vetkm, ktor nevhali a poslali svoje velmi pekn nahrvky. Takto mala komisia monost nielen pocut, ale aj vidiet zaujmav nstroje, na ktorch iaci hraj. Nech nadalej maj radost z hry a inpirciu nou aj poslit.