Meno: Heslo:

18. rocnk Stanej prehliadky MLADCH ORGANISTOV

V dnoch 5. - 6. jna 2023 prebiehal v Nmevstovskom chrme 18. rocnk stanej prehliadky MLADCH ORGANISTOV. Zcastnilo sa jej 11 staiacich zo zkladnch umeleckch kl vo Svite, Pchove, Leviciach, Dolnom Kubne, Bojniciach a samozrejme nechbali iaci naej koly. Povinn skladba, ktor zaznela v podan kadho staiaceho bol chorl od J.Pachelbela O Lamm Gottes unschuldig. Dakujeme vetkm, ktor k nm chodia radi, vetkm, ktor ns podporuj a teme sa na dalie podobn stretnutia.