Meno: Heslo:

Koncert ku Dňu matiak

Tento rok sa konal nezvyčajne - v Katolíckom dome, pretože sme sa chceli do jeho programu zapojiť aj my - organisti. Tak mohli mnohí vidieť náš digitálny organ a vypočuť si organové skladby v podaní Tomáša Tyrola, Michala Tyrola a Ľudmily Kotúľovej. Spolu s nimi tu 12. mája 2003, vystúpili aj ostatní žiaci našej Základnej umeleckej školy - klavíristi, gitaristi, speváci, huslisti... Celý program spestrila ľudová hudba GOLUSKA a detský spevácky zbor SRDIEČKA.

Ťažko sa VĎAKA slovom vyjadrí, my vieme, a tebe mama naša, stará mama, prastarká, dnes vrúcne ĎAKUJEME!