Meno: Heslo:

Popradské organové dni

Základná umelecká škola pri ZŠ S.Mnoheľa v Poprade, 12 - 14. júna 2003 poriadala 2. ročník súťaže mladých organistov "Popradské organové dni Š.Mnoheľa - Poprad 2003".

Zúčastnili sa jej aj naše najšikovnejšie hudobníčky - Klaudia Kosmeľová a Tatiana Škapcová. Pred súťažou sa zastavili v Spišskom Podhradí, kde sa konala diakonská vysviacka a okrem duchovného zážitku, si odtiaľ doniesli aj nové noty od organistu Richarda Juríka, ktorému aj touto cestou ďakujeme!

Na organe hrali diela: J.S:Bach: Gelobet seist du Jesu Christ (BWV 604), D. Buxtehude: Toccata a fuga, C. Franck: Lorganist: March, Allegro, J.S.Bach: Prelúdium a fúga B dur, F. Liszt: Hymnus, Lubeck: Prelúdium a fuga, J.S:Bach: Prelúdium a fuga d mol. Tento program museli zvládnuť naše druháčky a na historickom nástroji zápasiť so staršími súťažiacimi a skúsenými organistami...

Hoci sme si na koncerte víťazov nezahrali, veľa sme si z pobytu v Poprade v srdci zachovali... :o) Ďakujeme p. riaditeľovi J.Draveckému, ktorý sa o nás výborne postaral a tiež našej V. Trabalíkovej, že nám toto umožnila.obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok