Meno: Heslo:

Organové dni v Piešťanoch

Bolo čudné, že tento školský rok začíname trocha neskôr ako všetci naši spolužiaci. A práve preto, že v tom čase prebiehal v Piešťanoch medzinárodný festival organovej hudby a tento rok na ňom účinkovala aj naša učiteľka. 5. septembra sme sa teda podaktorí vybrali do Piešťan, povzbudiť ju a vypočuť.

Júlia Habovštiaková stammt aus Tvrdošín, wo sie schon 15 jahre als Organistin wirkt (Hl. Dreifaltigkeitskirche). Sie absolvierte 1996 das Klavierstudium am Konservatorium in Žilina (M. Filová). Sie studierte an der Katholischen Universitat in Ružomberok (Musikerziehung) und gleichzeitig Kirchenmusik am Konservatorium in Žilina (M. Muška). Das Orgelspiel hat sie weiterstudiert an der Katholischen Universitat in Ružomberok bei A. Zúriková - Predmerská, I. Sokol, Z. Záhradníková un M. Sedlár. Ihr studium hat sie bei S. Šurin abgeschlossen. Sie hat an den Orgelkursen bei prof. J. Trummer in Graz teilgenommen. Júlia Habovštiaková widmet sich weiter der Kirchenmusik in der Stadten Tvrdošín and Námestovo, wo sie an der Musikgrundeshule Klavier und Orgelspiel unterrichten.