Meno: Heslo:

Slávnostná akadémia

Pri príležitosti 35. výročia vzniku našej Základnej umeleckej školy, sme sa 27. novembra 2008, zúčastnili Slávnostnej akadémie a koncertu v Dome kultúry v Námestove. Programom nás sprevádzalo otváranie nového loga školy, zaujímavé prezentácie o škole, jej histórii, o účinkovaní jej jednotlivých hudobných odboroch a samozrejme nechýbali hudobné čisla našich žiakov a učiteľov.

obrazok   

Naša škola, počas 35. rokov fungovania, mala a má významné a nezastupiteľné miesto pri výchove osobnosti mladých ľudí v regióne hornej Oravy. Poskytuje základný stupeň vzdelania v umelckej oblasti a podchycuje talentované deti materských škôl, základných i stredných škôl v meste i okolí. Vychovala množstvo absolventov, ktorí rozvíjali a rozvíjajú svoje umelecké vlohy na stredných a vysokých školách s umeleckým zameraním. Mnohí tiež pôsobia ako učitelia hudobnej a výtvarnej výchovy, hry na hudobné nástroje i ako výkonní umelci (hudobný skladateľ, automobilový dizajnér a pod.) a tiež ako muzikanti v rôznych kapelách.

Źiaci školy vystupujú a reprezentujú školu na rôznych akciách poriadaných v meste i jeho okolí, na mnohých koncertoch, výstavách, súťažiach... Škola v spolupráci s oddelením cirkevnej a chrámovej hudby organizuje súťaž "Mladých organistov", ktorej sa zúčastňujú žiaci z mnohých základných umeleckých škôl na Slovensku.

Základnej umeleckej škole v Námestove želáme mnoho úspechov a veľa talentovaných žiakov a výborných pedagógov!


obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok