Meno: Heslo:

Výchovný koncert

Hudobnú predvianočnú náladu sme zaniesli aj do základnej školy na Brehoch žiakom, ktorým sme spestrili vyučovanie výchovnými koncertami. Predstavili sa žiaci literárno-dramatického oddelenia a tiež žiaci a učitelia hudobného odboru. Žiaci mohli spoznať niekoľko hudobných nástrojov - saxafón, flauta, husle, akordeón...