Meno: Heslo:

Regionálna súťaž BIELA ORAVA

Ako každý rok, aj tento krát sa 3. mája otvorili dvere pre klavíristov z iných umeleckých škôl, aby tak zmerali svoje "sily" a predviedli svoje kúsky techniky, agogiky, cítenia, chápania skladby... Súťažilo sa v šiestich kategóriách, v ktorých boli aj určité podmienky, ktoré súťažiaci mali splniť. Výsledky boli prekvapujúce a sme radi, že aj z našej školy si žiaci odniesli nejaké to obsadenie a peknú cenu. Z našej triedy to bola Gitka Dibdiaková, ktorá v piatej kategórii získala druhé miesto. Blahoželáme a tešíme sa!