Meno: Heslo:

Koncert v Oravskom Veselom

Vo veľkonočnom období máme viac dôvodov na radosť - začína sa všetko prebúdzať k životu, jarné obdobie prebúdza zem, slnečné lúče nás pohládzajú častejšie... no najväčšia radosť plynie z víťazstva nad smrťou, ktorú nám vydobil víťazný Kristus. A práve hudba nám môže túto radosť umocniť. Verím, že tomu bolo tak aj v nedeľu 22. apríla v Kostole sv.Alžbety Oravskom Veselom, kde tóny hudby rozdávali naši učitelia i žiaci - či už na organe, akordeóne, saxafóne, husliach... Ďakujeme všetkým zúčastneným, účinkujúcim, nech v našich srdciach opravdivá radosť naďalej zostáva. ;o)