Meno: Heslo:

Na organovom koncerte v Žiline

Po klavírnej súťaži, vo štvrtok 3. mája, sme vycestovali za krásnym organovým koncertom do Žiliny, ktorý uskutočnila významná predstaviteľka slovenského interpretačného umenia so širokým medzinárodným renomé - Zuzana Magdaléna Mária Ferjenčíková. Je titulárnou organistkou v Bazilike Panny Márie Benediktínskeho opátstva vo Viedni. V programe zazneli skladby F. Liszta, F. Chopina, R.Schumanna, M.P.Musorgského - ktorými interpetka vtiahla poslucháča do diania, či obsahu diela. Veľký zážitok sme mali tiež z jej interpretačných kurzov, ktoré mala na druhý deň pre organistov a ktorými nás inšpirovala k tvorivej a detailnej práci. Boli to pre nás vzácne dni, za ktoré ďakujeme tiež M. Muškovi, ktorý nám umožnil byť tak blízko veľkej umelkyne.