Meno: Heslo:

Gorazdove organové dni

V dňoch 22. – 24 . septembra 2017 sme sa zúčastnili podujatia Gorazdove organové dni, ktoré sa konali vo Zvolene a Sielnici. Je to celoslovenská prehliadka mladých organistov, ktorej cieľom je zvyšovať úroveň hry na tomto nástroji. Aj naši žiaci Ján Števuliak a Katarína Vajduliaková dva dni pracovali na zdokonalení svojej hry pod vedením odborníkov, ktorí sa vyjadrovali k interpretácii organovej hudby vo svojich prednáškach, tvorivých dielňach a diskusiách. Vyvrcholením podujatia bol finálový koncert, ktorý sa uskutočnil na novopostavenom organe v Sielnici v kostole Ducha Svätého. Umelecké výkony organistov počas koncertu sledovala a hodnotila odborná porota, ktorá každému účastníkovi udelila pamätný list. Za výnimočný výkon ocenili titulom „LAUREÁT“ práve nášho žiaka Jána Števuliaka, z čoho sa veľmi tešíme a blahoželáme! Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o organizáciu tohto výnimočného podujatia, ktoré sme mohli absolvovať. Veríme, že vedomosti a skúsenosti, ktoré tu naši žiaci získali vďaka vynikajúcim odborníkom, budú využívať pri ďalšom cvičení a zdokonaľovaní svojej hry.