Meno: Heslo:

Výchovný koncert

Už sa stáva tradíciou, že v mesiaci máj, kedy aj príroda nadobúda svoju pestrosť, aj my spestríme dni žiakom základných škôl výchovnými koncertami. Okrem divadielka žiakmi LDO predstavíme hru na rôznych náatrojoch a tak mnoho žiakov nadobúda inšpiráciu a motiváciu naučiť sa hrať na nejakom hudobnom nástroji. Tešíme sa, keď mnohí z nich, ktorí sedeli ako počúvajúci - už dnes hrajú ako koncertní mladí umelci.