Meno: Heslo:

Hudobná Biela Orava

V týždni od 13. mája do 17. mája 2019 prebiehala na našej škole už po 10. krát regionálna súťaž Hudobná Biela Orava, ktorej sa zúčastnili žiaci z rôznych základných umeleckých škôl. V jednotlivé dni sme mohli počúť hru na husle, gitaru, akordeóne, heligónke a klavíri. V hre na klavíri sa zúčastnilo 37 žiakov z rôznych škôl, ktorí súťažili v šiestich kategóriách. Na ich interpretáciu dohliadala odborná komisisa prizvaná z Konzrevatória v Žiline - Michael Berki, Konzervatória v Banskej Bystrici - Miroslava Matisová a Základné umelecké školy zastupovala Eva Šimičáková z Nižnej. Tešíme sa,že úroveň hry rok čo rok stúpa a ešte viac, keď niekoľko umietnení získajú žiaci aj našej školy. Z našej triedy tretie miesto v druhej kategórii získala Anetka Fajčáková a v tretej kategórii tretie miesto získala Alžbetka Pilarčíková. Blahoželáme a tešíme sa z našich talentov!